In Utrecht renoveren particulieren en woningcorporatie naar 80% energiereductie.

In en rond de stad Utrecht gaan 18 particuliere woningeigenaren een bijzonder avontuur aan: ze gaan voor 80% energiebesparing in hun woningen. Bovendien gaat Woningcorporatie Lopik met 12 huizen ook deze uitdaging aan. De planning en uitvoering van deze renovaties wordt professioneel begeleid. Ook krijgen de bewoners desgewenst geadviseerd over financieringsmogelijkheden.

De markt
Niet alleen de vraagkant ook het aanbod uit de markt wordt op scherp gezet. Dit begint met een oproep aan de markt om samenwerkende partijen voor te stellen om het consortium mee aan te vullen. De marktpartijen worden beoordeeld op motivatie, ethiek en technische bekwaamheid. Er zullen 2 à 3 consortia worden geselecteerd en opgeleid. Vervolgens kunnen bewoners en corporaties nu en in de toekomst rekenen op betrouwbare en bekwame consortia die slim kunnen renoveren naar zeer energiezuinige woningen.

Kennis en leren
De deelnemers worden voorgelicht over de te nemen maatregelen, begeleid in de uitvoering en worden geacht actief te zijn in het delen van kennis en ervaringen. De gecombineeerde uitvoering leidt tot prijsvoordeel bij de inkoop.

Samenwerking
– AE Finance Solutions is projectleider en financieel adviseur.
Seinen Energy Solutions verzorgt de advisering en begeleiding van de meeste bewoners.
Natuur en Milieufederatie Utrecht, Sustainomy en Energie-U verzorgen communicatie en lokale contacten.
Gemeente Utrecht ondersteunt dit initiatief en past het in haar programma Utrechtse Energie.

Het project wordt gefinancierd door het programma Energiesprong.