De komende 6 jaar verschijnt ieder jaar een nieuw gebouw op het Utrecht Science Park met minimaal het niveau BREEAM-NL Excellent. Daarnaast moet de CO2-uitstoot van het gehele park in 2025 50% zijn verminderd.

verduurzaming utrecht science park,

Dit vertelde Michiel Scherrenburg, programmamanager duurzaamheid bij Universiteit Utrecht, tijdens de Nationale Milieudag 2015. “Voor het onlangs geopende Koningsberger-gebouw waren we te laat om een BREEAM-certificering te halen, maar bij de volgende gebouwen willen we dit wel bereiken. Hierbij ligt de prioriteit bij de categorieën energie, gezondheid, comfort en materialen.” Bij renovatieprojecten en gebouwen met groot onderhoud is BREEAM-NL In-Use Very Good het uitgangspunt voor het gebouwdeel.

Zonnepanelen en wko

Daarom is het plan om 4.000 zonnepanelen op de campus te plaatsen, die voor 1 miljoen kWh per jaar opwekken. “Deze willen we ook gebruiken om onderzoek te doen. Daarnaast zijn alle gebouwen aangesloten op het wko-systeem.”

Utrecht Science Park (USP) verbindt alle partijen op de campus: naast de universiteit zijn dat Hogeschool Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht, de gemeente en de provincie. USP heeft hierbij het doel om over 5 jaar voor 5.000 extra arbeidsplaatsen op de campus te zorgen. Om dit te bereiken zoekt ze naar diverse binnen- en buitenlandse bedrijven die zich op de campus willen vestigen. Dit geldt inmiddels voor onder meer Danone, Deltares en TNO. Over een paar jaar verhuist het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar de Utrechtse campus.

Duurzame sloop

“Het Wentgebouw maakt plaats voor een nieuw gebouw, waarin het RIVM komt”, liet senior programma manager Mieke de Bruin van Utrecht Science Park weten. Dit gebouw wordt het hoogste van de Utrechtse campus. “Zowel de universiteit als het RIVM heeft onderzoek gedaan naar de beste keuze. Beide hebben besloten om het oude gebouw te slopen en hiervoor een nieuw gebouw neer te zetten.” Deze sloop vindt duurzaam plaats. “Binnen duurzaam slopen streven we naar een zo hoog mogelijk percentage van hoogwaardig hergebruik van de vrijkomende materialen”, legde Scherrenburg uit. “De grootste afvalstroom bij de sloop van dit gebouw is het vrijkomende betonpuin. Dit zetten we grotendeels in als secundaire grondstof voor de betonproductie.”

Eerste lab met BREEAM Outstanding

Verder verschijnt dit jaar nog een verzamelgebouw voor startende bedrijven: de Life Sciences Incubator (LSI). Dit gebouw gaat een laboratorium en kantoren huisvesten. “Dit is het eerste laboratorium met BREEAM-NL Outstanding-certificaat”, verklapte Scherrenburg. “Hiervoor hebben we het ontwerpcertificaat inmiddels binnen en gezien de vorderingen op de bouwplaats, gaan we het oplevercertificaat ook halen.”

Toch was dit niet eenvoudig. “We hebben hierover diverse discussies gehad met de Dutch Green Building Council”, herinnerde hij zich nog. “Zo hebben we een laadpaal bij het LSI moeten plaatsen, BREEAM-NL alleen naar het gebouw kijkt. Wij kijken echter naar het hele gebied. Het voordeel van dit duurzaamheidscertificaat is dat het handvaten geeft.”

De warmtekrachtcentrale op het Utrecht Science Park zorgt met 50 miljoen kWh voor warmte aan alle universiteitsgebouwen, uitgezonderd het ziekenhuis. “Het zou best kunnen dat deze centrale over 10 jaar weg is”, aldus Scherrenburg. “We onderzoeken alle mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid.”

Bron: Duurzaam Gebouwd