zonnepanelen leggen op het dak

Vanaf 8 juni heeft de Energiebespaarlening er een zusje bij: de VvE Energiebespaarlening. Hiermee kunnen Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) een lening afsluiten voor het treffen van energiebesparende maatregelen.

Energiebesparende maatregelen voor VvE’s

Bij veel appartementencomplexen valt er flinke energiewinst te behalen. Soms gaat het om forse investeringen, waarbij er externe financieringsmiddelen nodig zijn. Het afsluiten van een lening is voor VvE’s echter erg lastig, waardoor energiebesparende maatregelen soms uitgesteld worden.

De VvE Energiebespaarlening maakt het nu mogelijk om energiebesparende investeringen in of aan appartementencomplexen te financieren, zonder hypothecaire zekerheid en tegen een aantrekkelijke rente. U kunt daarbij denken aan maatregelen zoals isolatie, HR-glas en LED-verlichting in gezamenlijke ruimten. Dit maakt appartementencomplexen energiezuiniger, comfortabeler en duurzamer.

Belangrijkste kenmerken van de VvE Energiebespaarlening

  • Uw VvE moet uit tenminste 10 appartementsrechten bestaan om in aanmerking te komen voor een VvE Energiebespaarlening.
  • De lening heeft een omvang van minimaal € 25.000,- en maximaal € 5.000.000,-.
  • De lening heeft een looptijd van 10 of 15 jaar naar keuze.
  • Het huidige rentepercentage is 2,8% bij een looptijd van 10 jaar en 3,3% bij 15 jaar.
  • De rente wordt vastgesteld bij binnenkomst van de aanvraag en staat gedurende de looptijd van de lening vast.

Meer informatie

Op Ikinvesteerslim.nl/vve vindt u meer informatie over de Energiebespaarlening, zoals de lijst van energiebesparende maatregelen die in aanmerking komen, actuele rentetarieven en het aanvraagformulier. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met ons bij vragen.

Bron: Ik investeer slim